Tarife mediere

Informarea prealabilă privind avantajele medierii

GRATUITĂ

Deschiderea dosarului de caz (analiza dosar,gestionare și arhivare)

200 lei

Transmiterea invitațiilor (redactare,expediere prin poștă)

10 lei/invitație

Redactarea contractului de mediere

GRATUITĂ

Ședința de mediere (ședință comună sau separate) cu părți,asociați sau alte persoane

Onorariul se va stabili în funcție de natura conflictului,nr. de părți implicate, complexitatea cazului, valoarea litigiului (dacă este evaluabil în bani). Onorariu se compune din o suma fixă , ce se achită la semnarea contractului de premediere/mediere, și o sumă convenită – onorariu de succes (semnarea ACORDULUI DE MEDIERE)

Taxele și alte cheltuieli ocazionate de realizarea procedurii,altele decât onorariul mediator( ex: documentatii cadastrale, traduceri, traducator, extrase CF, deplasari, diverse taxe …)

Onorariul se suportă de părți, jumătate-jumătate, ca regulă, exceptional se poate stabili un alt procent de împărțire