Medierea in litigii civile

Potrivit legislației în vigoare, părțile într-un proces având ca obiect pretenții sub 50.000,00 lei (cu excepția cazurilor de deschidere a procedurilor de insolvență), sunt ținute să facă dovada că au participat la ȘEDINȚA DE INFORMARE cu privire la avantajele medierii pentru cazul concret.

Scopul aceste prevederi legale nu este acela de a mai institui o ”obligație” în sarcina cetățeanului, ci evident  sea îndruma părțile cu pretenții până în limita de 50.000. lei să încerce rezolvarea și stingerea conflictului generat prin bună  învoială, fără a se mai introduce cererea de chemare în judecată. Iar, dacă s-a introdus o cerere de chemare în judecată, se va atașa dovada informării privind avantajele medierii în speța, emisă de un mediator autorizat, dar însăși părțile au posibilitatea legală să ceara instanței suspendarea procesului în vederea soluționării pe cale amiabilă, prin procedura medierii.

Un proces înseamnă termene, prima instanță, instanța de apel, ani uneori de judecată, apoi taxe judiciare de timbru și   onorarii de avocat, de expert judiciar (contabilitate, construcții, topograf șamd), stresul termenului, citații primite în cutia poștală, apoi executor judecătoresc pentru punerea în aplicare a sentinței, cu termene și onorarii , pentru că, nu-I așa, dacă ne-am judecat înseamnă că una dintre părți a câștigat, alta a pierdut, și nu mai poate fi vorba de ”bună înțelegere”, adică un consum neuro- psihic, fizic și de resurse materiale care probabil, la final, va conduce la concluzia că nu a meritat.

Dacă se alege aceasta opțiune de soluționare extrajudiciară precum  MEDIEREA ,  o cale de soluționare alternativă a litigiilor, se poate ajunge la o închidere a conflictului civil/comercial/asigurări – cu valori mici, și nu numai, prin ACORD, cu stabilirea exclusiv de către părți, prin facilitarea comunicării oferită de mediatorul autorizat , a modalității de efectuare a plăților, eșalonarea datoriilor, a cuantumului ratelor, a dării în plată ori a oricărei posibilități conferite de lege pentru închiderea unor raporturi ce vizează pretenții bănești ori contravaloarea unor produse/materiale/obiecte .

Relațiile interpersonale ori comerciale – dacă se ajunge la un proces, vor fi iremediabil distruse. Dacă se realizează o mediere , aceste relații sunt protejate, părțile vor putea colabora în continuare, iar modalitatea în care s-a ajuns la închiderea conflictului în procedura de mediere se va bucura de confidențialitate , nu precum este cazul proceselor judiciare- unde ședințele sunt publice.

Întotdeauna o  înțelegere  realizată la mediator este recomandabilă, față de un process costisitor și al cărui rezultat este imprevizibil. Rezultatul procesului va veni după ani și după administrare de probe .Rezultatul la care părțile pot ajunge prin MEDIERE se poate obține în termen extrem de scurt, chiar și la o singură ședință de mediere, și el depinde exclusiv de voința părților. Soluția este a părților, nimeni nu va lua hotărâri pentru ele.