Mediere protectia consumatorului

Pentru a fi necesară aplicarea procedurii medierii, evident este necesar să existe un conflict între consumator și producătorul de bunuri/prestatorul de servicii.

Acest conflict există atunci când:

  • Există un prejudiciu ca urmare a achiziționării unui produs/serviciu defectuos
  • Există un prejudiciu generat de nerespectarea clauzelor contractuale ori garanțiilor acordate
  • Există un prejudiciu ca urmare a existenței unor clauze abuzive în contractele dintre consummator și agentul economic
  • Există un prejudiciu din cauza încălcării altor drepturi legale naționale sau intracomunitare (UE) în domeniul protecției consumatorilor

Consumator înseamnă , în sensul legii,  orice persoană fizică sau un grup de persoane fizice constituite asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale , industrial sau de producție, artizanale sau liberale

Produs/serviciu defectuos – înseamnă orice produs la care modul de prezentare, utilizarea previzibilă și data achiziționării NU oferă siguranță consumatorului producând pagube acestuia.

Si în acest caz, în materia protecției consumatorilor, leguitorul a stabilit ca ”părțile sunt ținute să facă dovada că au participat la ședința de informare cu privire la avantajele medierii”, evident în cazul concret.

Aceasta înseamnă că orice persoană care se consideră vătămată prin achiziționarea unui produs sau serviciu , și a înregistrat un prejudiciu , este îndrumată să încerce soluționarea diferendului printr-o procedură alternativă justiției, cum este MEDIEREA.

Doar dacă încercarea de mediere eșuează, se justifică introducerea unei acțiuni judiciare, cu costurile ocazionate de un proces în fața instanței de judecată, altfel , încercarea de MEDIERE este recomandată și , în nenumărate cause aceasta are finalitatea dorită. Să nu uităm că , întodeauna furnizorul de serviciu ori producătorul unor bunuri are mai mult de pierdut decât bani și timp într-un process. Si, principal pierdere este REPUTAȚIA.

Fie că vorbim de un producător farmaceutic, fie că vorbim de un furnizor de telefonie, și orice agent economic , aceștia nu vor avea nici un interes să piardă un proces în instanța, fiind ”plimbați” prin tot codul de procedură civilă de avocații abili, ci vor fi dispuși la înțelegeri cu un consumator nemulțumit.

Si, având în vedere avantajele procedurii de mediere și facilitățile legislative privind regimul juridic al acordurilor de mediere, inclusiv suspendarea termenelor de prescripție de la data încheierii contractului de mediere timp de 3 luni, este recomandat a încerca măcar MEDIEREA cu un producător/furnizor/agent economic .