Medierea – activitate de interes public

DE CE SA ALEGETI MEDIEREA?

*Medierea este o procedură mult mai rapidă decât cea în instanță. În timp ce un proces în instanță poate dura ani întregi până la obținerea unei hotărâri definitive, prin procedura medierii se poate ajunge la încheierea ACORDULUI DE MEDIERE în câteva ore sau zile.

*Părțile pot alege medierea în orice moment: înainte de a acționa în justiție, după înregistrarea la instanța de judecată a cererii de chemare în judecată, oricând în cursul judecății, inclusiv în căile de atac și chiar în faza executării silite.

*Costurile sunt mai mici față de costurile procedurii judiciare: Procedura de mediere nu presupune nu presupune achitarea unei taxe judiciare de timbru. Taxa judiciară de timbru achitată la depunerea cererii de chemare în judecată – se restituie în anumite cazuri, dacă părțile depun la dosarul cauzei ACORDUL DE MEDIERE.

*Onorariul cuvenit mediatorului se stabiilește de comun acord prin contractul de mediere,  și se suportă, de regulă, în mod egal de către părțile în conflict, dacă nu se convine altfel.

*Oamenii cu venituri modeste pot beneficia de ajutor public judiciar – ce constă în restituirea onorariului achitat mediatorului în condițiile prevăzute de lege, în cazul depunerii la instanță a ACORDULUI  de MEDIERE pentru a stopa un proces deja pornit.

*Asigură confidențialitatea. Procesul de mediere se realizează în condiții de maximă confidențialitate, spre deosebire de procesele judiciare – unde ședințele de judecată sunt publice, de regulă.

*Generează satisfacție mai mare pentru părțile implicate în dispută. Persoanele care au participat la mediere sunt întotdeauna mai mulțumite decât cele care s-au adresat instanței de judecată, unde întotdeauna o parte va câștiga, iar alta va pierde,decizia revenind exclusiv judecătorului.

  • Decizia le aparține părților și nu este una impusă de o terță persoană;
  • Părțile pot alege mediatorul cu care vor lucra împreună pentru rezolvarea problemelor lor, în timp ce în instanță nu au nici o putere în desemnarea persoanei care va decide asupra problemelor în dispută;
  • Medierea se concretizează asupra nevoilor și intereselor persoanelor între care a intervenit neînțelegerea, ajutând la găsirea soluției care se potrivește cel mai bine nevoilor celor care au apelat la mediere;
  • Repară relațiile dintre vecini, cele de familie (rude și afini), de la locul de muncă, din comunitate, spre deosebire de un proces în instanță, care amplifică un conflict între persone în loc să îl stingă;
  • Este o procedură în care se elimină stresul: sedința de judecată este solemnă, oamenii sunt intimidați, timorați; medierea se desfășoară într-o atmosferă confortabilă.
  • Modul de lucru în procedura de mediere este flexibil, discuțiile au caracter informal.

PASII DE URMAT PENTRU A ALEGE MEDIEREA

 Prima situație – Alegerea medierii înainte de a porni un proces

1.Alegerea mediatorului

Mediatorii autorizați sunt înscriși în TABLOUL MEDIATORILOR – publicat în Monitorul Oficial și actualizat cel puțin odată pe an;

Tabloul mediatorilor – poate fi accesat pe site-ul oficial al Consiliului de Mediere: www.cmediere.ro

Tabolul mediatorilor – este afișat la sediile instanțelor și parchetelor

Tabloul mediatorilor – cuprinde datele de contact necesare pentru a solicita serviciul unui mediator

Persoanele aflate într-un conflict – pot alege, de comun acord, mediatorul. În cazul în care apelarea la mediator s-a făcut de către una dintre părți, cealaltă parte poate accepta sau refuza mediatorul ales.

Dacă apelarea la mediere s-a făcut de una dintre părți, cealaltă parte va fi invitată de către mediator la mediere. Partea invitată – are posibilitatea de a accepta sau refuza INVITAȚIA la mediere, medierea fiind o procedură care se fundamentează pe principiul participării voluntare.

2. Desfășurarea medierii

-Părțile sunt INFORMATE – în mod gratuit – de procedura de mediere și avantajele specifice acesteia în cazul lor concret;

-Dacă sunt de acord să încerce MEDIEREA, se va încheia CONTRACTUL DE MEDIERE – prin care se stabilesc, de comun acord, aspectele necesare desășurării medierii, inclusiv onorariul mediatorului;

-Participanții la mediere sunt:  NUMAI persoanele implicate în conflict. * la solicitarea sau cu acordul lor, părțile pot fi asistate la mediere de avocați, pot fi invitați experți, specialiști, care să ajute cu informații utile la soluționarea conflictului. Pot participa și alte persoane (ex-membru de familie) – cu ACCEPTUL PĂRȚILOR .

-NICIUNA dintre persoanele care au participat la procedura medierii NU POATE FOLOSI ULTERIOR, ca probe într-un proces judiciar, susținerile făcute în timpul medierii.

3. Închiderea procedurii de mediere

– se realizează prin PROCES VERBAL de închidere a medierii – semnat de persoanele aflate în conflict și de mediator

– MODALITĂȚILE DE ÎNCHIDERE sunt:

          *Încheiere ÎNȚELEGERE totală sau parțială

          *constatarea că părțile NU au ajuns la nici o înțelegere

          *denunțarea contractului de mediere de persoana care nu mai dorește continuarea procedurii de mediere/retragerea mediatorului pentru cazul de pierdere a imparțialității și neutralității pe parcursul medierii

4. Întocmirea ACORDULUI DE MEDIERE

– se redactează atunci când s-a ajuns la o soluție cu care sunt de acord persoanele aflate în conflict

– poate exista ACORD DE MEDIERE –  VERBALgentleman agreement – pe care părțile îl respectă de bună voie;

– finalizarea procedurii o reprezintă ACORDUL DE MEDIERE  SCRIS – forma scrisă este cerută ad validitatem va cuprinde înțelegerea totală sau parțială la care au ajuns părțile, acord pentru care – în anumite cazuri – astfel cum este materia carții funciare –  este necesară CONSFIINȚIREA actului cu calitatea de titlu executoriu actului – (în cazul bunurilor imobile – la constituirea , modificarea sau stingerea unui drept real , cazul stabilirii domiciliului minorului ș.a.)